Coronavirus. Overmacht?

Coronavirus. Overmacht?

Coronavirus. Overmacht?

Door Peter van Dort – Partner Liance Law Firm (16 maart 2020)

Het coronavirus raakt inmiddels vrijwel iedereen en de economische gevolgen zijn enorm. Hoe zit het nu juridisch? Wat is het gevolg van niet kunnen betalen vanwege deze pandemie? Mogen overeenkomsten nu worden beëindigd? Kan ik of mijn wederpartij een beroep doen op overmacht?

De hoofdregel is dat partijen hun (betalings)verplichtingen moeten nakomen. Gebeurt dat niet, dan kan dat verschillende gevolgen hebben. Denk bijvoorbeeld aan de verplichting tot het vergoeden van schade. Indien sprake is van overmacht kan echter geen (volledige) nakoming van een verbintenis worden gevorderd en ook geen schadevergoeding worden verlangd. Volgens de wet is sprake van overmacht wanneer een tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend omdat deze “niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt”.

De vraag of het corona-virus een overmachtssituatie oplevert, is niet zomaar te beantwoorden en dient van geval tot geval beoordeeld te worden. In beginsel is echter sprake van een ondernemersrisico. In een overeenkomst of algemene voorwaarden kunnen specifiek situaties zijn opgenomen waaronder juist wel of niet een beroep op overmacht kan worden gedaan. Meestal zijn deze bepalingen echter redelijk algemeen waarbij een pandemie als overmachtssituatie vaak niet is opgenomen.

Heeft u vragen over de juridische gevolgen van het coronavirus of wilt u weten wat uw verplichtingen zijn als werkgever, aarzel dan niet om contact op te nemen met Peter van Dort via dort@liance.law of +5999 5133 678. Liance Law heeft maatregelen getroffen om de gezondheid van onze cliënten en medewerkers te waarborgen. Tot nader order en voor zover mogelijk worden geen fysieke afspraken ingepland en werken wij vanuit huis.

#Corona #Virus #Coronavirus #Covid #Covid-19 #Overmacht #ForceMajeure #FlattenTheCurve

Get in touch   E-mail: office@liance.law   Phone: +5999 5133 678   
© 2019 Liance Law Firm  -  Liance Law Firm Terms and Conditions   -   Privacy & Cookie policy   -   Disclaimer      

'We use Cookies to enhance your experience on our website. By continuing your navigation, you accept the placement and use of Cookies. To learn more about Cookies or opt-out from these services please see our privacy policy. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close