Ontruiming huurpand in kort geding

By Peter van Dort – Partner Liance Law Firm (11 juli  2018)

Bij de verhuur van vastgoed (woonruimte, kantoorruimte, horeca, etc.) komt het helaas voor dat er op een gegeven moment een huurachterstand ontstaat. Meestal is een huurder dan automatisch in verzuim omdat een uiterste betalingstermijn is verstreken. De verhuurder kan dan, in een zogenoemde kort gedingprocedure, ontruiming van het huurpand vorderen.

Aangezien ontruiming een zeer vergaande maatregel is, wijst de rechter in kort geding de vordering niet zomaar toe. Uit de rechtspraak volgt, kort gezegd, dat een huurachterstand van 3 (of meer) maanden over het algemeen ontruiming van het huurpand rechtvaardigt. Ook het herhaaldelijk en dus structureel te laat betalen van de huur kan op zichzelf grond zijn voor ontruiming van het huurpand. Indien van beide situaties sprake is wijst de rechter de vordering tot ontruiming zo goed als altijd toe.

Om ontruiming te voorkomen wordt in enkele gevallen vlak vóór de zitting van de rechter in kort geding de huurachterstand alsnog volledig voldaan. Dit neemt echter de eerdere tekortkomingen – en dus de juridische gronden voor de ontruiming – van de huurder niet weg. Maar, bij twijfel over het antwoord op de vraag of de tekortkomingen van de huurder uiteindelijk ontruiming van het huurpand rechtvaardigt kan dit wel een rol spelen.

Er zijn andere opties voor de huurder om te (proberen te) voorkomen dat een vordering tot ontruiming door de rechter wordt toegewezen. Onlangs nog heeft Liance Law bij de rechter in kort geding met succes een voor Curaçao nieuw juridisch concept geïntroduceerd en daarmee een ontruiming weten te voorkomen. Dit terwijl er sprake was van een betalingsachterstand van 3 maanden én structureel te laat betalen van de huur. Aan de andere kant zijn er natuurlijk ook mogelijkheden voor de verhuurder om te zorgen dat een vordering tot ontruiming door de rechter wordt toegewezen.

Vragen over huur of onroerend goed? Neem gerust met ons contact op via dort@liance.law of via +599 9 5133 678. Liance Law is gespecialiseerd in alle mogelijke aspecten van onroerend goed, zoals de ontwikkeling, verkoop, aankoop en verhuur van vastgoed.

Get in touch   E-mail: office@liance.law   Phone: +5999 5133 678   
© 2019 Liance Law Firm  -  Liance Law Firm Terms and Conditions   -   Privacy & Cookie policy   -   Disclaimer      

'We use Cookies to enhance your experience on our website. By continuing your navigation, you accept the placement and use of Cookies. To learn more about Cookies or opt-out from these services please see our privacy policy. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close