Koopovereenkomst onroerend goed. Ontbinding mogelijk vanwege Corona-crisis?

Door Peter van Dort – Partner Liance Law Firm (12 mei 2020)

Tijdens de huidige onzekere tijden krijg ik onder meer veel vragen over of een koper de koopovereenkomst met betrekking tot een recent gekocht onroerend goed kan ontbinden.
Denk bijvoorbeeld aan de koper die twee maanden geleden zijn bedrijf nog wilde uitbreiden maar nu tegen een faillissement aankijkt. Of de particulier die nu geen financiëring meer krijgt van de bank.

Bedenktijd. Consumenten hebben drie dagen na overhandiging van de koopovereenkomst de mogelijkheid om zonder opgaaf van redenen van de koop af te zien. De koper mag de overeenkomst dan ontbinden met als gevolg dat alle verplichtingen van koper en verkoper zijn vervallen.

Ontbindende voorwaarden. Vaak worden ontbindende voorwaarden opgenomen op basis waarvan de koper zou kunnen ontbinden. Denk bijvoorbeeld aan het financiëringsvoorbehoud. Indien de koper al dan niet als gevolg van de Corona-crisis dan zijn financiëring niet rond krijgt, dan kan de koper de overeenkomst ontbinden. Bij nog te sluiten koopovereenkomsten kan rekening worden gehouden met de Corona-crisis, bijvoorbeeld door het opnemen van een ontbindende (of opschortende) voorwaarde die bescherming biedt voor het geval dat het aankoopproces niet verloopt zoals verwacht of gehoopt.

Overmacht. In sommige gevallen kan de koper wellicht een beroep op overmacht doen indien hij niet langer in staat is om aan zijn betalingsverplichting te voldoen. In dat geval kan geen (volledige) nakoming meer van de koper worden gevorderd en doorgaans ook geen schadevergoeding worden verlangd. Het hangt af van de concrete feiten en omstandigheden van het geval of een beroep op overmacht kans van slagen heeft. Zie meer hierover in mijn blog ‘Coronavirus. Overmacht?’ 

Onvoorziene omstandigheden. Indien geen sprake is van overmacht, dan biedt een beroep op onvoorziene omstandigheden misschien uitkomst. Dit zijn omstandigheden die niet bij het sluiten van de overeenkomst voorzien zijn of hadden kunnen worden, zoals in veel gevallen het Corona-virus. Indien daardoor een ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet langer redelijk of billijk is, dan is (gedeeltelijke) ontbinding of wijziging van de overeenkomst mogelijk. Denk daarbij aan het opschorten (voor onbepaalde tijd) van betalings- en/of leveringsverplichtingen.

Een beroep op overmacht of op onvoorziene omstandigheden is niet eenvoudig. De hoofdregel is namelijk dat overeenkomsten moeten worden nagekomen. De Corona-crisis en de daarop gebaseerde overheidsmaatregelen kunnen een beroep op overmacht of onvoorziene omstandigheden echter eerder rechtvaardigen. Win daarom advies in bij uw juridisch adviseur en ga het gesprek aan met uw wederpartij over de (on)mogelijkheden tijdens deze onzekere tijden.

Voor meer informatie kunt u gerust met Peter van Dort contact opnemen via dort@liance.law dan wel via +599 9 5133 678 (Curaçao) of +31 6 3808 7804 (Nederland).

 

Get in touch   E-mail: office@liance.law   Phone: +5999 5133 678   
© 2019 Liance Law Firm  -  Liance Law Firm Terms and Conditions   -   Privacy & Cookie policy   -   Disclaimer      

'We use Cookies to enhance your experience on our website. By continuing your navigation, you accept the placement and use of Cookies. To learn more about Cookies or opt-out from these services please see our privacy policy. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close