Boy Hendriks joins Liance Law

Liance Law is delighted to announce that Boy Hendriks has joined Liance Law Curacao as tax lawyer. Boy is a tax lawyer with an international scope. His comprehensive, personalized, and reliable approach covers a wide range of practice areas, ensuring support for every unique case. As the client’s trusted ally, Boy builds a strong relationship with his clients and collaboratively decides on the right tailor-made solution to move forward.

With Boy, Liance Law will be able to truly offer a ‘one-stop-shop’ service to all its clients. Liance Law will now also provide a wide range of tax services across all tax disciplines. Peter van Dort commented: “Boy joining our team will mean that we, in addition to offering the full range of legal services Liance clients are familiar with, will also offer tax services where needed so that we no longer need to partner with external tax professionals. Together, we will offer next generation services through our highly dedicated and experienced company lawyers, tax lawyers, consultants and attorneys at law.”

Boy was quoted: “I very much look forward to being part of Liance Law, also because its strong affiliation with Liance Legal company lawyers. Together, we can make a difference and truly provide tailor-made solutions for a variety of clients.” Boy finds it important to be connected with other professionals who are committed to finding workable solutions for their clients and is thrilled to have found a team of highly motivated experts, recognized as such.

There is more exciting news coming soon, as Liance Law continues to strive to grow and to provide its clients with the practical, personal, and high-quality services they deserve and are familiar with. Keep an eye on our website and social media.

Get in touch   E-mail: office@liance.law   Phone: +5999 5133 678   
© 2019 Liance Law Firm  -  Liance Law Firm Terms and Conditions   -   Privacy & Cookie policy   -   Disclaimer      

Huurkorting vanwege COVID-19

Huurkorting vanwege COVID-19

Huurkorting vanwege COVID-19

door Peter van Dort | jun 15, 2020

Afgelopen week heeft een Nederlandse kantonrechter in kort geding, kort gezegd, geoordeeld dat de gevolgen van het coronavirus in beginsel over verhuurders en huurders moeten worden verdeeld.

In de onderhavige situatie had de overheid in verband met het coronavirus besloten dat eet- en drinkgelegenheden per direct tot nader order dienden te sluiten. De verhuurder liet daarop aan de huurder van een horecagelegenheid weten dat een aanvraag voor uitstel van betaling, korting of kwijtschelding van de huur niet zou worden gehonoreerd. De verhuurder verwees de huurder naar de steunmaatregelen van de overheid.

Overmacht. De rechter is van oordeel dat geen sprake is van overmacht. Om een beroep op overmacht te rechtvaardigen moet de belemmering de prestatie zelf betreffen. In het onderhavige geval wordt de prestatie zelf – betaling van de huur – echter niet belemmerd door de coronacrisis, aldus de rechter.

Onvoorziene omstandigheid. De rechter concludeert dat hiervan wel sprake is. Partijen hebben bij het sluiten van de huurovereenkomst geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat zich een wereldwijde gezondheidscrisis zou voltrekken. Een crisis die heeft geleid tot overheidsmaatregelen (nationaal en internationaal) die het gebruik van een groot deel van de horecagelegenheid voor een langere periode juridisch en/of feitelijk onmogelijk maken, dan wel ernstig belemmeren.

Evenmin kan worden aangenomen dat – in tegenstelling tot een economische crisis zoals die in 2008 plaatsvond – een crisis van deze aard en omvang in dit geval volledig voor rekening moet komen van de huurder. Het niet kunnen gebruiken van de horecagelegenheid levert een gebrek op. De huurder hoefde niet te verwachten dat de mogelijkheid om het gehuurde als restaurant te exploiteren aangetast zou worden door een crisis van dit formaat. Dat de beperkingen in verband met de coronacrisis niet aan de verhuurder zijn toe te rekenen maakt dit niet anders.

De rechter oordeelt dat nu geen van beide partijen heeft bijgedragen aan het ontstaan van de coronacrisis, het in beginsel redelijk is dat de tegenvaller over verhuurder en huurder wordt verdeeld. In het onderhavige geval – er spelen diverse andere factoren een rol – acht de rechter vooralsnog een opschorting van 25% van de huurprijs gedurende een periode van zes maanden redelijk.

Heeft u vragen over de juridische gevolgen van het coronavirus en/of vragen over huur of onroerend goed, aarzel dan niet om contact op te nemen met Peter van Dort dort@liance.law dan wel via +599 9 5133 678 (Curaçao) of +31 6 3808 7804 (Nederland).

 

Get in touch   E-mail: office@liance.law   Phone: +5999 5133 678   
© 2019 Liance Law Firm  -  Liance Law Firm Terms and Conditions   -   Privacy & Cookie policy   -   Disclaimer      

UPDATE Curaçaose NOW

UPDATE Curaçaose NOW

UPDATE Curaçaose NOW

Door Peter van Dort | 23 mei 2020

UPDATE! Het Ministerie van Economische Ontwikkeling te Curaçao heeft aangekondigd dat werkgevers nu ook over de maand mei 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten kunnen aanvragen. Dit kan vanaf zaterdag 23 mei 2020 (vanaf 18.00 uur) tot en met donderdag 28 mei 2020 (tot 18.00 uur).

De noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW) stelt werkgevers in staat om werknemers in dienst te houden en door te betalen, ook als er voor deze werknemers tijdelijk geen werk is. De minimale omzetderving dient 40% te zijn (dit was 25%) om in aanmerking te komen. De NOW wordt gefinanciërd door Nederland, nu onder de voorwaarde dat werknemers verplicht 20% bijdragen aan de kosten. Werkgevers en werknemers worden derhalve opgeroepen om gezamenlijk te bepalen op welke wijze deze 20% door de werknemer zal worden bijgedragen (bijvoorbeeld door tijdelijke loonverlaging of inhouding van vakantiegeld). De sectoren waarbinnen bedrijven werkzaam dienen te zijn om voor de NOW in aanmerking komen is ongewijzigd gebleven.

De meest belangrijkste veranderingen van de NOW zijn de volgende:

  • Loonsubsidie verlaagd met 20%;
  • Verplichte werknemersbijdrage van 20%;
  • Betalingsverplichting voor alle bij SVB-geregistreerde werknemers;
  • Minimumomzetderving van 40%;
  • Loonsubsidie berekend over de loonsom uit OV-aangifte;

Werkgevers die over de maand april 2020 loonsubsidie hebben ontvangen zullen per e-mail een uitnodiging ontvangen voor de nieuw aanvraag. Werkgevers die voor het eerst een aanvraag willen indienen, dienen dit te doen via het portaal op www.fondodisosten.org.

Voor meer informatie of advies kunt u gerust met Peter van Dort contact opnemen via dort@liance.law dan wel via +599 9 5133 678 (Curaçao) of +31 6 3808 7804 (Nederland).

 

Get in touch   E-mail: office@liance.law   Phone: +5999 5133 678   
© 2019 Liance Law Firm  -  Liance Law Firm Terms and Conditions   -   Privacy & Cookie policy   -   Disclaimer      

Koopovereenkomst onroerend goed. Ontbinding mogelijk vanwege Corona-crisis?

Koopovereenkomst onroerend goed. Ontbinding mogelijk vanwege Corona-crisis?

Koopovereenkomst onroerend goed. Ontbinding mogelijk vanwege Corona-crisis?

Door Peter van Dort – Partner Liance Law Firm (12 mei 2020)

Tijdens de huidige onzekere tijden krijg ik onder meer veel vragen over of een koper de koopovereenkomst met betrekking tot een recent gekocht onroerend goed kan ontbinden.
Denk bijvoorbeeld aan de koper die twee maanden geleden zijn bedrijf nog wilde uitbreiden maar nu tegen een faillissement aankijkt. Of de particulier die nu geen financiëring meer krijgt van de bank.

Bedenktijd. Consumenten hebben drie dagen na overhandiging van de koopovereenkomst de mogelijkheid om zonder opgaaf van redenen van de koop af te zien. De koper mag de overeenkomst dan ontbinden met als gevolg dat alle verplichtingen van koper en verkoper zijn vervallen.

Ontbindende voorwaarden. Vaak worden ontbindende voorwaarden opgenomen op basis waarvan de koper zou kunnen ontbinden. Denk bijvoorbeeld aan het financiëringsvoorbehoud. Indien de koper al dan niet als gevolg van de Corona-crisis dan zijn financiëring niet rond krijgt, dan kan de koper de overeenkomst ontbinden. Bij nog te sluiten koopovereenkomsten kan rekening worden gehouden met de Corona-crisis, bijvoorbeeld door het opnemen van een ontbindende (of opschortende) voorwaarde die bescherming biedt voor het geval dat het aankoopproces niet verloopt zoals verwacht of gehoopt.

Overmacht. In sommige gevallen kan de koper wellicht een beroep op overmacht doen indien hij niet langer in staat is om aan zijn betalingsverplichting te voldoen. In dat geval kan geen (volledige) nakoming meer van de koper worden gevorderd en doorgaans ook geen schadevergoeding worden verlangd. Het hangt af van de concrete feiten en omstandigheden van het geval of een beroep op overmacht kans van slagen heeft. Zie meer hierover in mijn blog ‘Coronavirus. Overmacht?’ 

Onvoorziene omstandigheden. Indien geen sprake is van overmacht, dan biedt een beroep op onvoorziene omstandigheden misschien uitkomst. Dit zijn omstandigheden die niet bij het sluiten van de overeenkomst voorzien zijn of hadden kunnen worden, zoals in veel gevallen het Corona-virus. Indien daardoor een ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet langer redelijk of billijk is, dan is (gedeeltelijke) ontbinding of wijziging van de overeenkomst mogelijk. Denk daarbij aan het opschorten (voor onbepaalde tijd) van betalings- en/of leveringsverplichtingen.

Een beroep op overmacht of op onvoorziene omstandigheden is niet eenvoudig. De hoofdregel is namelijk dat overeenkomsten moeten worden nagekomen. De Corona-crisis en de daarop gebaseerde overheidsmaatregelen kunnen een beroep op overmacht of onvoorziene omstandigheden echter eerder rechtvaardigen. Win daarom advies in bij uw juridisch adviseur en ga het gesprek aan met uw wederpartij over de (on)mogelijkheden tijdens deze onzekere tijden.

Voor meer informatie kunt u gerust met Peter van Dort contact opnemen via dort@liance.law dan wel via +599 9 5133 678 (Curaçao) of +31 6 3808 7804 (Nederland).

 

Get in touch   E-mail: office@liance.law   Phone: +5999 5133 678   
© 2019 Liance Law Firm  -  Liance Law Firm Terms and Conditions   -   Privacy & Cookie policy   -   Disclaimer      

UPDATE Curaçaose Noodsteunpakket

UPDATE Curaçaose Noodsteunpakket

UPDATE Curaçaose Noodsteunpakket

Door Peter van Dort | 2 april 2020

UPDATE! De Curaçaose overheid heeft besloten om de noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW) nu ook open te stellen voor bedrijven in de volgende sectoren:

  • Benzinestations
  • Reclamedrukkerijen en -bureaus
  • Advertentiemedia

De NOW-regeling stelt werkgevers in staat om werknemers in dienst te houden en door te betalen, ook als er voor deze werknemers tijdelijk geen werk is. Een werkgever die omzetverlies verwacht (minimaal 25%) kan bij de SVB voor de maand april 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen voor iedere werknemer en statutair directeur die op 28 februari 2020 in dienst was. Afhankelijk van de ontwikkelingen zal deze regeling ook na april 2020 kunnen gaan gelden. De overige vereisten om in aanmerking te kunnen komen voor deze tegemoetkoming kunt u terug vinden in dit nieuwsbericht: ‘Het Curaçaose Noodsteunpakket in verband met het Coronavirus’ 

 LET OP: ALLEEN bedrijven in bovengenoemde sectoren kunnen sinds vandaag (25 april 2020) vanaf 18.00 uur tot en met donderdag 30 april 2020 tot 18:00 uur een aanvraag indienen. Voor bedrijven in de andere sectoren waarvoor de NOW-regeling beschikbaar is gesteld worden sinds donderdag 23 april 2020 geen aanvragen meer geaccepteerd.

De overige in het leven geroepen regelingen voor onderstandtrekkers, werklozen, baanverliezers, zelfstandige ondernemers en bedrijven blijven vooralsnog ongewijzigd en zijn, net zoals de NOW-regeling, terug te vinden op www.fondodisosten.org.

Voor meer informatie of advies kunt u gerust met Peter van Dort contact opnemen via dort@liance.law dan wel via +599 9 5133 678 (Curaçao) of +31 6 3808 7804 (Nederland).

 

Get in touch   E-mail: office@liance.law   Phone: +5999 5133 678   
© 2019 Liance Law Firm  -  Liance Law Firm Terms and Conditions   -   Privacy & Cookie policy   -   Disclaimer      

'We use Cookies to enhance your experience on our website. By continuing your navigation, you accept the placement and use of Cookies. To learn more about Cookies or opt-out from these services please see our privacy policy. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close